Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 29 listopada 2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 16 listopada 2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 14 listopada 2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


PYTANIA I ODPOWIEDZIA NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW z dnia 13 listopada 2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 6 listopada 2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.