Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2014 i 2015 roku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 23 grudnia 2013 r.

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2014 i 2015 roku.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 4 grudnia 2013 r.

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2014 i 2015 roku.