Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18 maja 2016 r.

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym