Otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu: ochrony zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pomocy społecznej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.


Wyniki konkursu