Otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu: ochrony zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu: ochrony zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.


Wyniki konkursu