Otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia zadań z zakresu: ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Zelowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zelów z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.


Wyniki konkursu