Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 3 czerwca 2014 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 13 maja 2014 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ z dnia 13 maja 2014 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH OFERENTÓW z dnia 13 maja 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.r


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 6 maja 2014 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie i Zelówku gm. Zelów.