OGŁOSZENIE z dnia 17 kwietnia 2013 r. - na: zamówienie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę"

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.