Ogłoszenie o przetargu z dnia 4 stycznia 2017 r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

na: sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1, stanowiących własność Gminy Zelów.

Aktualne konto na które należy wpłacać wadium: 24 1020 3916 0000 0202 0259 8530 Bank PKO BP S.A.