OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 23 lipca 2012 r.

Wersja do wydrukuWersja PDF

Burmistrz Zelowa działając na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Zelowie Nr XIII/91/2011 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr XLIX/334/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.,  Nr XI/63/2011 z dnia 19 maja 2011 r., Nr XIV/108/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., Nr VIII/55/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., Nr VI/37/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr XXIII/169/2012 z dnia 23 lutego 2012 r., ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1, stanowiących własność Gminy Zelów.

Mapa Gminy Zelów

Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, który odbędzie się dnia 30.08.2012r.: