Budowa drogi gminnej w Nowej Woli

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Kleszczów.

Numer umowy: FN.3226.30.2019

Data umowy: 05.03.2019 r.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zadanie polega na pracach remontowych gminnej drogi w miejscowości Nowa Wola na odcinku 496 mb. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- remont przepustu drogowego,

- formowanie poboczy,

- wzmocnienie podłoża warstwą tłucznia dolomitowego,

- wykonanie potrójnej powierzchniowej stabilizacji nawierzchni emulsją asfaltową.

Wartość projektu:

240.588,62 zł - całkowity koszt zadania

200.000,00 zł - kwota dofinansowania

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/POL_gmina_Kleszcz%C3%B3w_COA.svg/407px-POL_gmina_Kleszcz%C3%B3w_COA.svg.png