Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 14 sierpnia 2012 r

„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 1 sierpnia 2012 r

„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 16 lipca 2012 r.

„Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Zelowie prowadzonych przez Gminę  Zelów, w ramach projektu POKL.09.01.02-10-113/11-00 pod nazwą „Szkoła bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.