Stypendium im. Jana Pawła II

Wersja do wydrukuWersja PDF

Informujemy, że do 15 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Zelowie są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium Gminy Zelów im. Jana Pawła II na okres: I-VI dla uczniów i studentów. Ze stypendium mogą skorzystać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych mających miejsce zamieszkania i zameldowania w Gminie Zelów, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają dobre wyniki w nauce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać stypendium, jeżeli spełniona jest przesłanka zamieszkania lub zameldowania w Gminie Zelów. Minimalna średnia ocen pozwalająca ubiegać się o stypendium Gminy Zelów w zakończonym roku szkolnym (roku akademickim) wynosi dla ucznia 4,0, natomiast dla studenta 3,5, a miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900 zł.