Prace na zelowskich ulicach objętych projektem rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy jeszcze we wrześniu mają zakończyć się prace na ulicach Komenskiego, Południowej i Sportowej. Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na ulicach Południowej i Komenskiego oraz przygotowaniem do odtworzenia nawierzchni i budową chodnika na ulicy Sportowej.

Koniec trzeciego kwartału to również czas zakończenia prac związanych z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągu w ulicy Kościuszki. Zgodnie z harmonogramem całość prac, włącznie z odtworzeniem nawierzchni i budową chodnika w obrębie ulicy Kościuszki powinna zakończyć się w połowie przyszłego roku.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i WFOŚiGW w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 42 861 076 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR 33 800 178 zł. 

ul. Komenskiego - 30 lipca 2012r.

ul. Południowa - 30 lipca

ul. Sportowa - 30 lipca