czas trwania: 2019-11-08 (cały dzień) do 2019-11-30 (cały dzień)

lokalizacja:

Hol Dom Kultury w  Zelowie

czas trwania: 2019-11-10 15:00

lokalizacja:

Hala sportowa przy ZSP Zelów

czas trwania: 2019-11-10 16:00

lokalizacja:

Dom Katechetyczny przy parafii M.B. Częstochowskiej w Zelowie